Akreditācija un dokumenti

Īstenotās Izglītības programmas un akreditācija

Programmas kods Nosaukums Licencēšanas datums Akreditācijas derīguma termiņš
31016014 Vispārējās vidējās izglītības programma 07.07.2020 24.05.2028
23011114 Pamatizglītības otrā posma programma 07.07.2020 24.05.2028
23011124 Pamatizglītības otrā posma mazākumtautību programma 21.07.2020 24.05.2028
 
7.-8. Klases mācību plāns
7.klase stundu skaits nedēļā
8. klase stundu skaits nedēļā
1. Valodu mācību joma  
1.1 Latviešu valoda** 3 3
1.2. 1. Svešvaloda ( angļu vai vācu ) * 1 1
1.3. 2. Svešvaloda ( angļu v., vācu v., krievu v.) 1 1
2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
2.1. Sociālās zinības 1 1
2.2. Latvijas un pasaules vēstrure 2 2
3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā
3.1. Vizuālā māksla 1 1
3.2. Mūzika 1 1
3.3. Literatūra** 1 1
3.4. Teātra māksla 1 0
4. Dabaszinātņu mācību jomā
4.1. Ķimija 0 1
4.2. Fizika 0 1
4.3. Bioloģija 1 1
4.4. Ģeogrāfija 1 1
5. Matemātikas mācību jomā
5.1. Matemātika 3 3
6. Tehnoloģiju mācību jomā
6.1. Dizains un tehnoloģijas 1 1
6.2. Datorika 1 1
6.3. Inženierzinības 0 0
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
7.1. Sports un veselība 1 1
* 9.klasē apgūst kā fakultatīvu 1.st/ned. ** apgūst integrēti
 
7.-8. Klases mācību plāns
7.klase
8.klase
1. Valodu mācību joma  
1.1 Latviešu valoda un literatūra 4 5
1.2. Svešvaloda ( angļu vai vācu ) 2 1
1.3. Mazākumtautību valoda un literatūra 2 2
2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
2.1. Sociālās zinības 1 1
2.2. Latvijas un pasaules vēstrure 2 2
3. Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā mācību jomā
3.1. Vizuālā māksla 1 1
3.2. Mūzika 1 1
4. Dabaszinātņu mācību jomā
4.1. Ķimija 0 1
4.2. Fizika 0 2
4.3. Bioloģija 1 1
4.4. Ģeogrāfija 2 1
5. Matemātikas mācību jomā
5.1. Matemātika 4 3
6. Tehnoloģiju mācību jomā
6.1. Dizains un tehnoloģijas 1 1
6.2. Datorika 1 1
6.3. Inženierzinības 0 0
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
7.1. Sports 1 1

Anotācija

 

Pamatkursi10.klase ( Stundas nedēļā )11.klase ( Stundas nedēļā )12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2 
Sociālās zinības un vēsture2  
Kultūras pamati2  
Dabaszinības222
Datorika2  
Sports un veselība1  
Latviešu valoda I33 
Svešvaloda I (B2)22 
Fizika I 23
Ķīmija I22 
Matemātika I344
Programmēšana I12 
Padziļinātie kursi   
Fizika II  3
Ķīmija II  3
Programmēšana II  3
Projekta darbs  1
Speckursi   
Mazākumtautību valoda 2*2*
Digitālais dizains 11

Piezīmes

Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda

Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda

Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II

Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I

Svešvaloda II C1: angļu valoda

Speckursi:

1. variants & 
2. variants*& 

Anotācija

 

Pamatkursi10.klase ( Stundas nedēļā )11.klase ( Stundas nedēļā )12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2 
Sociālās zinības un vēsture   
Kultūras pamati   
Dabaszinības222
Sports un veselība1  
Latviešu valoda I33 
Svešvaloda I (B2)22 
Vēsture un sociālās zinības I22 
Kultūra un māksla (vizuālā māksla) I/ Kultūra un māksla (mūzika) I21 
Matemātika I344
Dizains un trhnoloģijas I21 
Padziļinātie kursi   
Vēsture II  3
Kultūra un māksla II  3
Dizains un tehnoloģijas II  3
Projekta darbs  1
Speckursi   
Mazākumtautību valoda 2*2*
Uzņēmējdarbības pamati  2*
Radošā rakstīšana 12
Teātris un drama 11
Ieteiktie speckursi   
Radošā rakstīšana xx
Teātris un drāma xx

Piezīmes

Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda

Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda

Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II

Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I

Svešvaloda II C1: angļu valoda

Speckursi:

1. variants & 
2. variants*& 

Anotācija

Pamatkursi10.klase ( Stundas nedēļā )11.klase ( Stundas nedēļā )12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2 
Kultūras pamati2  
Dabaszinības222
Sports un veselība1  
Latviešu valoda I33 
Svešvaloda I (B2)22 
Ģeogrāfija I12 
Matemātika I344
Dizains un tehnoloģijas I21 
Vēsture un sociālās zinātnes22 
Padziļinātie kursi   
Latviešu valoda II  3
Vēsture II  3
Ģeogrāfija II  3
Projekta darbs  1
Speckursi   
Mazākumtautību valoda 2*2*
Novadu mācības  1
Uzņēmējdarbības pamati  2
Ieteiktie speckursi   
Uzņēmējdarbības pamati  x

Piezīmes

Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda

Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda

Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II

Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I

Svešvaloda II C1: angļu valoda

Speckursi:

1. variants & 
2. variants*& 

Anotācija

 

Pamatkursi10.klase ( Stundas nedēļā )11.klase ( Stundas nedēļā )12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2 
Sociālās zinības un vēsture2  
Kultūras pamati2  
Dabaszinības222
Sports un veselība1  
Latviešu valoda I33 
Svešvaloda I (B2)22 
Ķīmija I22 
Bioloģija I 22
Datorika11 
Matemātika I344
Padziļinātie kursi   
Ķīmija II  3
Svešvaloda  II (C1)  3
Bioloģija II  3
Projekta darbs  1
Speckursi   
Mazākumtautību valoda 2*2*
Uzņēmējdarbības pamati  2
Ieteiktie speckursi   
Uzņēmējdarbības pamati  x

Piezīmes

Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda

Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda

Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II

Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I

Svešvaloda II C1: angļu valoda

Speckursi:

1. variants & 
2. variants*& 

Anotācija

 

Pamatkursi10.klase ( Stundas nedēļā )11.klase ( Stundas nedēļā )12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2 
Kultūras pamati2  
Dabaszinības222
Datorika11 
Sports un veselība1  
Latviešu valoda I33 
Svešvaloda I (B2)22 
Matemātika I344
Vēsture un sociālās zinātnes22 
Padziļinātie kursi   
Sociālās zinātnes II  3
Svešvaloda  II (C1)  3
Latviešu valoda II  3
Projekta darbs  1
Speckursi   
Mazākumtautību valoda2*2* 
Uzņēmējdarbības pamati  2*
Radošā rakstīšana 12
Teātris un drāma 11
Ieteiktie speckursi   
Uzņēmējdarbības pamati  x
Radošā rakstīšana xx
Teātris un drama Xx

Piezīmes

Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda

Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda

Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II

Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I

Svešvaloda II C1: angļu valoda

Speckursi:

1. variants & 
2. variants*& 

Iekšējās kārtības noteikumi un Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Pašnovērtējuma ziņojums

Latvijas Zinātņu Tālmācības vidusskolas nolikums

Добро пожаловать в Рижскую 1-ю среднюю школу! Заполните заявку.

Laipni lūdzam Latvijas Zinātņu Tālmācības vidusskolā! Lūdzu, aizpildiet pieteikumu.

Piesakies šodien un saņem dāvanu no skolas!

Paldies! Pieteikums saņemts.

Mēs tuvākajā laikā ar Jums sazināsimies.