Akreditācija un dokumenti

Īstenotās Izglītības programmas un akreditācija

Programmas kods Nosaukums Licencēšanas datums Akreditācijas derīguma termiņš
31016014 Vispārējās vidējās izglītības programma 07.07.2020 24.05.2028
23011114 Pamatizglītības otrā posma programma 07.07.2020 24.05.2028
23011124 Pamatizglītības otrā posma mazākumtautību programma 21.07.2020 24.05.2028
 
7.-8. Klases mācību plāns
7.klase stundu skaits nedēļā
8. klase stundu skaits nedēļā
1. Valodu mācību joma  
1.1 Latviešu valoda** 3 3
1.2. 1. Svešvaloda ( angļu vai vācu ) * 1 1
1.3. 2. Svešvaloda ( angļu v., vācu v., krievu v.) 1 1
2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
2.1. Sociālās zinības 1 1
2.2. Latvijas un pasaules vēstrure 2 2
3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā
3.1. Vizuālā māksla 1 1
3.2. Mūzika 1 1
3.3. Literatūra** 1 1
3.4. Teātra māksla 1 0
4. Dabaszinātņu mācību jomā
4.1. Ķimija 0 1
4.2. Fizika 0 1
4.3. Bioloģija 1 1
4.4. Ģeogrāfija 1 1
5. Matemātikas mācību jomā
5.1. Matemātika 3 3
6. Tehnoloģiju mācību jomā
6.1. Dizains un tehnoloģijas 1 1
6.2. Datorika 1 1
6.3. Inženierzinības 0 0
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
7.1. Sports un veselība 1 1
* 9.klasē apgūst kā fakultatīvu 1.st/ned. ** apgūst integrēti
 
7.-8. Klases mācību plāns
7.klase
8.klase
1. Valodu mācību joma  
1.1 Latviešu valoda un literatūra 4 5
1.2. Svešvaloda ( angļu vai vācu ) 2 1
1.3. Mazākumtautību valoda un literatūra 2 2
2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
2.1. Sociālās zinības 1 1
2.2. Latvijas un pasaules vēstrure 2 2
3. Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā mācību jomā
3.1. Vizuālā māksla 1 1
3.2. Mūzika 1 1
4. Dabaszinātņu mācību jomā
4.1. Ķimija 0 1
4.2. Fizika 0 2
4.3. Bioloģija 1 1
4.4. Ģeogrāfija 2 1
5. Matemātikas mācību jomā
5.1. Matemātika 4 3
6. Tehnoloģiju mācību jomā
6.1. Dizains un tehnoloģijas 1 1
6.2. Datorika 1 1
6.3. Inženierzinības 0 0
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
7.1. Sports 1 1

Anotācija

Pamatkursi 10.klase ( Stundas nedēļā ) 11.klase ( Stundas nedēļā ) 12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2
Sociālās zinības un vēsture 2
Kultūras pamati 2
Dabaszinības 2 2 2
Datorika 2
Sports un veselība 1
Latviešu valoda I 3 3
Svešvaloda I (B2) 2 2
Fizika I 2 3
Ķīmija I 2 2
Matemātika I 3 4 4
Programmēšana I 1 2
Padziļinātie kursi
Fizika II 3
Ķīmija II 3
Programmēšana II 3
Projekta darbs 1
Speckursi
Mazākumtautību valoda 2* 2*
Digitālais dizains 1 1
Novadu mācības 1
Uzņēmējdarbības pamati 2
Ieteiktie speckursi
Piezīmes Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I Svešvaloda II C1: angļu valoda

Anotācija

Pamatkursi 10.klase ( Stundas nedēļā ) 11.klase ( Stundas nedēļā ) 12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2
Sociālās zinības un vēsture
Kultūras pamati
Dabaszinības 2 2 2
Sports un veselība 1
Latviešu valoda I 3 3
Svešvaloda I (B2) 2 2
Vēsture un sociālās zinības I 2 2
Kultūra un māksla (vizuālā māksla) I/ Kultūra un māksla (mūzika) I 2 1
Matemātika I 3 4 4
Dizains un trhnoloģijas I 2 1
Padziļinātie kursi
Vēsture II 3
Kultūra un māksla II 3
Dizains un tehnoloģijas II 3
Projekta darbs 1
Speckursi
Mazākumtautību valoda 2* 2*
Uzņēmējdarbības pamati 2*
Radošā rakstīšana 1 2
Teātris un drama 1 1
Ieteiktie speckursi
Radošā rakstīšana x x
Teātris un drāma x x
Piezīmes Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I Svešvaloda II C1: angļu valoda

Anotācija

Pamatkursi 10.klase ( Stundas nedēļā ) 11.klase ( Stundas nedēļā ) 12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2
Kultūras pamati 2
Dabaszinības 2 2 2
Sports un veselība 1
Latviešu valoda I 3 3
Svešvaloda I (B2) 2 2
Ģeogrāfija I 1 2
Matemātika I 3 4 4
Dizains un tehnoloģijas I 2 1
Vēsture un sociālās zinātnes 2 2
Padziļinātie kursi
Latviešu valoda II 3
Vēsture II 3
Ģeogrāfija II 3
Projekta darbs 1
Speckursi
Mazākumtautību valoda 2* 2*
Novadu mācības 1
Uzņēmējdarbības pamati 2
Ieteiktie speckursi
Uzņēmējdarbības pamati x
Piezīmes Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I Svešvaloda II C1: angļu valoda

Anotācija

Pamatkursi 10.klase ( Stundas nedēļā ) 11.klase ( Stundas nedēļā ) 12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2
Sociālās zinības un vēsture 2
Kultūras pamati 2
Dabaszinības 2 2 2
Sports un veselība 1
Latviešu valoda I 3 3
Svešvaloda I (B2) 2 2
Ķīmija I 2 2
Bioloģija I 2 2
Datorika 1 1
Matemātika I 3 4 4
Padziļinātie kursi
Ķīmija II 3
Svešvaloda  II (C1) 3
Bioloģija II 3
Projekta darbs 1
Speckursi
Mazākumtautību valoda 2* 2*
Uzņēmējdarbības pamati 2
Ieteiktie speckursi
Uzņēmējdarbības pamati x
Piezīmes Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I Svešvaloda II C1: angļu valoda

Anotācija

Pamatkursi 10.klase ( Stundas nedēļā ) 11.klase ( Stundas nedēļā ) 12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2
Kultūras pamati 2
Dabaszinības 2 2 2
Datorika 1 1
Sports un veselība 1
Latviešu valoda I 3 3
Svešvaloda I (B2) 2 2
Matemātika I 3 4 4
Vēsture un sociālās zinātnes 2 2
Padziļinātie kursi
Sociālās zinātnes II 3
Svešvaloda  II (C1) 3
Latviešu valoda II 3
Projekta darbs 1
Speckursi
Mazākumtautību valoda 2* 2*
Uzņēmējdarbības pamati 2*
Radošā rakstīšana 1 2
Teātris un drāma 1 1
Ieteiktie speckursi
Uzņēmējdarbības pamati x
Radošā rakstīšana x x
Teātris un drama X x
Piezīmes Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I Svešvaloda II C1: angļu valoda

Iekšējās kārtības noteikumi un Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Pašnovērtējuma ziņojums

Latvijas Zinātņu Tālmācības vidusskolas nolikums

Добро пожаловать в Рижскую 1-ю среднюю школу! Заполните заявку.

Laipni lūdzam Latvijas Zinātņu Tālmācības vidusskolā! Lūdzu, aizpildiet pieteikumu.

Piesakies šodien un saņem dāvanu no skolas!

Paldies! Pieteikums saņemts.

Mēs tuvākajā laikā ar Jums sazināsimies.