Par skolu

Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskola ir viena no pirmajām vidusskolām Latvijā, kura ieviesa tālmācības konceptu.

Skola dibināta 2009.gadā, kā Rīgas 1. privātā vidusskola. Kopš 2022.gada skolas nosaukums ir Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskola. Skola ir viena no pirmajām Latvijā, kas uzsāka tālmācības programmu piedāvājumu gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības programmās. 2019./2020. Mācību gadā skolā mācījās 894 skolēni. Pēdējo 5 gadu laikā skolu absolvējuši vairāk kā 1000 skolēni. Skolā šobrīd strādā 50 darbinieki no tiem 38 pedagogi. Pašreizējais Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskolas direktors Rodrigo Kronbergs.

Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskolas darbības pamatvirziens ir vispārējās izglītības programmu īstenošana, nodrošinot izglītības ieguves iespēju neklātienes formas paveidā – tālmācībā. 

Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskola nodrošina cilvēkcentrētu pieeju atbilstoši mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm, izglītojamā personības izaugsmei atbilstošu un kvalitatīvu izglītību, kas būtu pieejama jebkurā vecumā, neatkarīgi no atrašanās vietas, respektējot izglītojamo intereses, vajadzības, mācīšanās un izaugsmes tempu, neiejaucoties viņu attīstības procesā, bet nodrošinot katra indivīda holistisko labsajūtu, lai attīstītu viņu intelektuāli, fiziski, emocionāli, garīgi un sociāli.

PAMATIZGLĪTĪBA – NO 7. LĪDZ 9.KLASEI

Pamatizglītības programma jeb pakāpe sagatavo izglītojamo mācībām vidējās pakāpes programmas apgūšanai. Pamatizglītības mācības sagatavo dzīvē nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvei un sāk veidot vērtīborientāciju, kas nosaka cilvēka uzvedību un rīcību.

KO ŠĪ PROGRAMMA IETVER?

 • Izstrādāts mācību plāns atbilstoši MK noteikumiem par pamatizglītības iegūšanu
 • Konsultācijas gan tiešsaistē, gan klātienē
 • Sagatavoti mācību video-materiāli
 • Skolas administrācijas, skolotāju un klases audzinātāju pastāvīgs atbalsts jebkuros jautājumos
 • Mūsdienīga un moderna mācību e-vide, kas ir ļoti ērti lietojama
 • Ārpusskolas izglītojoši un aizraujoši pasākumi
 • Iespēja darboties Skolēnu pašpārvaldē
 • Apliecība (apstiprinošs dokuments) par pamatizglītības iegūšanu

 

VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA – NO 10. LĪDZ 12. KLASEI

Vidējās izglītības pakāpes programmā notiek daudzpusīga personības pilnveide, mērķtiecīga un padziļināta izglītojamā attīstība. Izglītojamajam tiek nodrošināta vide labas saskarsmes prasmes apgūšanai, zināšanas matemātikā, dabas un sociālajās zinātnēs, prasmes sazināties svešvalodās, iespēja apgūt informācijas tehnoloģijas un citas prasmes. Vidējā izglītība var tikt specializēta atkarībā no izglītojamā interesēm un iespējām. Vidējā izglītība sagatavo izglītojamo studijām augstskolā un/ vai profesionālai darbībai mūsdienu darba tirgus prasībām, kā arī dalībai sabiedrības dzīvē.

KO ŠĪ PROGRAMMA IETVER?

 • Izstrādāts mācību plāns atbilstoši MK noteikumiem par vidējās izglītības iegūšanu
 • Konsultācijas gan tiešsaistē, gan klātienē
 • Sagatavoti mācību video-materiāli
 • Skolas administrācijas, skolotāju un klases audzinātāju pastāvīgs atbalsts jebkuros
 • jautājumos
 • Mūsdienīga un moderna mācību e-vide, kas ir ļoti ērti lietojama
 • Ārpusskolas izglītojoši un aizraujoši pasākumi
 • Iespēja darboties Skolēnu pašpārvaldē
 • Daudzveidīga novirzienu izvēle:
 • Inženierzinātņu, kultūras, dabaszinātņu, vides zinātņu un filoloģijas novirziens.
 • Atestāts un sekmju izraksts.
Sīkāk ar Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskola īstenotajām programmām var iepazīties nospiežot uz saiti: https://lztv.lv/akreditacija-un-dokumenti-2/

Paldies 11. klases skolniecei Liānai Priščepovai par dalību matemātikas 72. olimpiādes II. posmā!

Video

Добро пожаловать в Рижскую 1-ю среднюю школу! Заполните заявку.

Laipni lūdzam Latvijas Zinātņu Tālmācības vidusskolā! Lūdzu, aizpildiet pieteikumu.

Piesakies šodien un saņem dāvanu no skolas!

Paldies! Pieteikums saņemts.

Mēs tuvākajā laikā ar Jums sazināsimies.